aktualno¶ci
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  o firmie
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  działalno¶ć
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  struktura i organizacja
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Wspólnoty Mieszkaniowe - informacje
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  zamówienia publiczne
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  pobierz
   
 NIP: 563-000-08-66
 REGON: 110062763
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 SˇD REJESTROWY:
 S±d Rejonowy-S±d Gospodarczy
 w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru
 S±dowego
 KRS Nr 0000167924
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Kapitał Zakładowy:
 2 683 750,00 zł
 
 
 Napisz do nas e-m@il:
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 pum@pum.chelm.pl
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 (82) 565 24 50 [sekretariat]
 (82) 565 42 59 [sekretariat]
 (82) 565 00 71 [sekretariat]
 (82) 565 04 91 [sekcja czynszów]
 (82) 565 65 52 [transport i zaopatrzenie]
 (82) 565 06 51 [sprawy lokalowe]

 fax:

 (82) 565 03 31

 Administracja Domów
 Mieszkalnych nr 1
 ul. Kopernika 1


 (82) 565 22 53
 (82) 565 02 14 [kierownik]

 Administracja Domów
 Mieszkalnych nr 3
 ul. Wiejska 26


 (82) 560 33 60
 (82) 560 30 52 [kierownik]
     
 PROSZĘ DZWONIĆ:

 W DNI POWSZEDNIE
 od godz. 7:00 do 14:45 na numer:
 (82) 565 22 53 lub 560 33 60

 od godz. 14:45 do 22:00 - tel. kom.
 603 120 135

 W SOBOTY, NIEDZIELE I ¦WIĘTA
 od godz. 11:00 do 19:00 na numer:
 603 120 135