dzisiaj jest: sobota 25 października 2014r.
  aktualności
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  o firmie
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  działalność
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  struktura i organizacja
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Wspólnoty Mieszkaniowe - informacje
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  zamówienia publiczne
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  pobierz
   
 NIP: 563-000-08-66
 REGON: 110062763
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 SĄD REJESTROWY:
 Sąd Rejonowy-Sąd Gospodarczy
 w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru
 Sądowego
 KRS Nr 0000167924
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Kapitał Zakładowy:
 1 583 750,00 zł
 
 
 Napisz do nas e-m@il:
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 pum@pum.chelm.pl
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 (82) 565 24 50 [sekretariat]
 (82) 565 42 59 [sekretariat]
 (82) 565 00 71 [sekretariat]
 (82) 565 04 91 [sekcja czynszów]
 (82) 565 65 52 [transport i zaopatrzenie]
 (82) 565 06 51 [sprawy lokalowe]

 fax:

 (82) 565 03 31

 Administracja Domów
 Mieszkalnych nr 1
 ul. Kopernika 1


 (82) 565 22 53
 (82) 565 02 14 [kierownik]

 Administracja Domów
 Mieszkalnych nr 3
 ul. Wiejska 26


 (82) 560 33 60
 (82) 560 30 52 [kierownik]
     
 PROSZĘ DZWONIĆ:

 W DNI POWSZEDNIE
 od godz. 7:00 do 14:45 na numer:
 (82) 565 22 53 lub 560 33 60

 od godz. 14:45 do 22:00 - tel. kom.
 603 120 135

 W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA
 od godz. 11:00 do 19:00 na numer:
 603 120 135 
 
 Strona główna » Aktualności
 
 
 
  INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA I ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 
 
 


Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmie, informuję, iż zakończono postępowanie przetargowe dotyczące:

KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG MIESZKANIOWYCH SPÓŁKA Z O.O. W CHEŁMIE W OKRESIE OD 01/04/2014 DO 31/03/2016 ROKU

W POSTĘPOWANIU WYBRANO OFERTĘ:

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny
w Lublinie ul. Konrada Walenroda 2F, 20-607 Lublin

Podgląd w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - "Wybór oferenta"

 
 
  OGŁOSZENIE !!!
 
 
 


Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmie informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXX/350/13 z dnia 14 maja 2013 r. Rady Miasta Chełm wprowadzono zmiany stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które dotyczą:

1. Nieruchomości zamieszkałe przez rodziny wielodzietne, w których liczba dzieci przekracza dwoje i rodzinie przysługuje prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka.
* w wysokości 7,00 z. miesięcznie od pierwszego i drugiego dziecka,
* w wysokości 3,00 zł. od trzeciego i następnego dziecka.


2. Nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców, w liczbie których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne, na które przysługuje prawo do datku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji w wysokości 7,00 zł. miesięcznie na każde niepełnosprawne dziecko.

3. Nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców, w liczbie której znajdują się mieszkańcy powyżej 85 roku życia - w wysokości 7,00 zł.

Aby uzyskać zniżkę opłat za nieczystości stałe wszyscy mieszkańcy, których dotyczy powyższa Uchwała winni zgłaszać się do ADM Nr 1 przy ul. Kopernika 1, ADM Nr 3 przy ul.Wiejskiej 26 lub do Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. przy ul. Bieławin 9 z dokumentami potwierdzającymi prawo do zmniejszenia opłat.
W przeciwnym razie opłaty miesięczne od 1 osoby będą naliczane wg obowiązujących stawek.

 
 
  UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
 
 
 


W związku ze świadczeniem przez PUM Spółka z o.o. usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych informujemy, że istnieje możliwość podpisania stałych umów na świadczone usługi.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, również z terenu gminy Chełm.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 082 565 65 52


<< 1 z 2 >>

Powered by PsNews