O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o., zawiązane zostało aktem notarialnym w dniu
30 grudnia 1992 r, do rejestru handlowego i KRS wpisu dokonano 31 grudnia tegoż roku, a swoją działalność rozpoczęło z dniem 1 stycznia 1993 roku. Utworzono je na bazie powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Chełma państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, funkcjonującego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Remontów i Usług w Chełmie.
Nowa jednostka (PUM) kontynuuje swoją działalność w formie spółki prawa handlowego.

Przedmiotem działania Spółki m.in. jest: W chwili obecnej w zarządzie i administracji PUM znajduje się 216 budynków, w tym 103 budynki to budynki Wspólnot Mieszkaniowych.

Przedsiębiorstwo stale rozszerza i podnosi jakość świadczonych usług poprzez podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu w zakresie zarządzania nieruchomościami, zastosowanie programów komputerowych do zarządzania, księgowania, ewidencjonowania i rozliczania potrzeb remontowych oraz używanie specjalistycznego, coraz nowszego sprzętu przy prowadzonych remontach i świadczonych usługach.SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
© Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. 22-100 Chełm ul. Bieławin 9 - NIP: 563-000-08-66, REGON: 110062763
Sąd Rejestrowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - KRS Nr 0000167924; KAPTAŁ ZAŁADOWY: 4 526 900,00 zł.